«KIT DIGITAL MALLORCA»

«QUIN ÉS L’OBJECTIU DEL KIT DIGITAL?»

Ajudar les pimes espanyoles a ser més competitives en els seus respectius sectors i millorar el nivell de maduresa digital sobre la base de la convocatòria d’ajudes del Programa Kit Digital, de fons europeus “Next Generation EU” dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Agent Digitalitzador Autoritzat Exp 2022/C032/00052317

«QUI POT BENEFICIAR-SE DEL KIT DIGITAL?»

Totes les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació (autònoms) el domicili fiscal dels quals estigui situat a Espanya i que estigui englobat en algun d’aquests segments i que, a més compleixin els següents requisits:

Segment I

Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats

Segment II

Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.

Segment III

Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.

I que, a més compleixin els següents requisits:

· No tenir consideració d’empresa en crisi.

· Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

· No estar culpable en cap altra de les prohibicions previstes en la Llei General de Subvencions (article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre).

· Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.

· No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

«DE QUANT SÓN LES AJUDES?»

Segment | Beneficiaris | Import del “bono digital”

Segment I

Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats

Convocatòria oberta el 15 de març 2022.

12.000€

Segment II

Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.

Convocatòria publicada i oberta a partir del 2 de setembre 2022.

6.000€

Segment III

Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.

Convocatòria publicada i oberta a partir del 20 d’octubre 2022.

2.000€

En quins serveis aplicar-lo?

Demana el bono Kit Digital i aprofita’l en aquestes categories subvencionables

2.000€

  2.000€

fins a 2.500€

fins a 4.000€

fins a 2.000€

Com consegueixo les ajudes?

Per a començar amb el procés de sol·licitud del Kit Digital és requisit obligatori realitzar un Autodiagnòstic.

El nostre treball comença en aquest mateix instant: donant d’alta a la teva empresa en la plataforma, emplenant en Autodiagnòstic i gestionant les notificacions derivades d’aquest procés.

Contacta ara i t’ajudaré a aconseguir l’ajuda

CONTACTAR